Garantie

Garantie 2 jaar

De producten die wij uitkiezen zijn producten waarvan wij minimum vereisten plaatsen naar kwaliteit en levensduur.

Voor al onze merken zijn veel wisselstukken op voorraad: zo kunnen we bij een mankement -in eerste instantie- het product herstellen. De garantie van onze producten is 2 jaar op fabricagefouten en/of tegen gebreken in materiaal. (vanaf de dag van de aankoop). Deze garantie geldt alleen voor de eerste koper en geldt niet voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik, ongelukken, nalatigheid, misbruik, onjuist onderhoud, slijtage, gebruik niet voorgeschreven door het merk of schade door hitte of contact met solventen. Wanneer een niet-geautoriseerde partij een poging tot herstelling onderneemt waardoor het product schade oploopt, zal de garantie niet kunnen ingeroepen worden.

Als een product uit onze collectie binnen de 2 jaar na aankoop een gebrek heeft in het materiaal of in de assemblage, dan zullen wij eerst alles in het werk stellen om het product te herstellen. Pas wanneer een herstelling niet mogelijk blijkt (beslist door ons) dan wordt het product vervangen/gecrediteerd. (enkel indien het defecte stuk niet kan vervangen worden). Eventuele aansprakelijkheid zal in ieder geval hoogstens maximaal de aankoopprijs van het gebrekkige goed omvatten.

Het vervangen of crediteren van producten kan slechts gebeuren na onze goedkeuring en bezorgen van fotomateriaal en informatie betreffende het gebrekkig goed (foto mankement , foto serienummer product, SKU van het product en aankoopdatum). Claims dienen altijd eerst door ons geëvalueerd te worden.

Wisselstukken die niet meer onder garantie vallen, omdat het termijn van 2 jaar verstreken is, kunnen aan kostprijs bij ons besteld worden om de herstelling uit te voeren.

Bijkomende regelingen en informatie per merk

NUTCASE

Defecte draairingen kunnen niet hersteld worden, de draairingen zijn apart verkrijgbaar en kunnen vervangen worden, helmen dienen dus niet vervangen te worden bij een defecte draairing. Contacteer ons voor de beschikbare wisselstukken van Nutcase. Kijk ook op onze link voor het overzicht van onze wisselstukken.

De Nutcase fietshelmen (Baby Nutty, Little Nutty, Street, Metroride, Vio, Tracer & The Zone) zijn alleen bestemd voor gebruik bij het fietsen, skateboarden en rolschaatsen – de helm is niet voor gebruik bij motorsporten, brommers en motorrijders. Deze helm beschermt alleen als deze goed is afgesteld. De gebruiker dient diverse maten te passen en de maat te kiezen die het beste past en het prettigst zit.

Deze helm kan ÉÉN serieuze klap verdragen en na zo’n klap moet de helm meteen vernietigd en vervangen worden. Dit moet ook gebeuren als de helm onbeschadigd lijkt. De klap kan onzichtbare schade als gevolg hebben.

Kinderen moeten deze helm niet dragen tijdens klimmen of andere activiteiten waarbij een risico van wurging of ophanging kan optreden als het kind in de helm verstrikt raakt. Aan volwassenen: Zorg dat kinderen deze waarschuwing kennen en naleven.
Verwijder geen originele onderdelen van de helm en pas de helm niet zelf aan. Pas de helm niet aan door er accessoires aan te bevestigen tenzij deze door NUTCASE worden aanbevolen.
Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen, scherpe objecten of scherpe randjes, zout, water, lijmen, oplosmiddelen gebaseerd op petroleum, bijtende substanties of gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen zoals ammoniak en bleekwater. Blootstelling hieraan kan onzichtbare schade aanrichten. Bekijk de onderhouds- en opberginstructies goed.
Hoge temperaturen, zoals in een geparkeerde auto, kunnen het harde plastic van de NUTCASE doen smelten. Een hobbelig en onregelmatig oppervlak is het gevolg van beschadiging door hitte. In dit geval dient de helm weggegooid en vervangen te worden. Beschadiging door hitte valt niet onder de NUTCASE garantie.
Helmen hebben een beperkte levensduur. Als de helm te klein wordt of er tekenen van slijtage te zien zijn, gooi de helm dan weg en vervang deze.
NUTCASE, Inc. is niet verantwoordelijk voor schade, verwondingen of doodveroorzaakt door onjuist gebruik, niet goedgekeurde aanpassingen of reparaties door niet erkende personen.

MICRO

Micro Mobility is wereldwijd de enige fabrikant van step waarbij je ELK apart wisselstuk kunt verkrijgen. Ons commitment als Belgische distributeur is om al deze stukken lokaal in ons magazijn op voorraad te houden. Ook nemen wij het commitment op Belgisch niveau om de gebruikelijke garantie (fabricagefouten en gebreken in materiaal) uit te breiden tot 4 jaar.

Deze uitbreiding is NIET geldig op ons assortiment elektrische steps of op ons assortiment stunt steppen.

Slijtage-wisselstukken: remmen, wielen en handvatten worden tegen kostprijs vervangen en maken geen deel uit van de garantie-regeling. Ze kunnen besteld worden aan kostprijs op onze website. Kijk op deze link voor een overzicht van de wisselstukken van Micro.